fuck videos students perform lesbian acts. sex không che prmovies now she loves anal and my cock even more.

Ostrzeżenie prawne i polityka prywatności

Niniejsza strona internetowa jest własnością Carlos Bellas Sanchez. z numerem NIF 11854243C z siedzibą przy ul. Carmen Cobeña 3, schody 2, piętro 7, drzwi D, 28005 Madryt (MADRID).

W przypadku jakichkolwiek pytań lub propozycji prosimy o kontakt na adres e-mail: info@opiniones.online.

Niniejsza strona internetowa podlega przepisom obowiązującym wyłącznie w Hiszpanii, które dotyczą zarówno obywateli, jak i obcokrajowców korzystających z tej strony.

Dostęp do naszej strony internetowej dla UŻYTKOWNIKA jest bezpłatny i wymaga uprzedniego przeczytania i akceptacji pełnej, wyraźniej i bez zastrzeżeń niniejszych OGÓLNYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA obowiązujących od momentu dostępu, które prosimy uważnie przeczytać. UŻYTKOWNIK w momencie korzystania z naszego portalu, jego treści lub usług, akceptuje i wyraźnie podporządkowuje się ogólnym warunkom użytkowania. Jeśli użytkownik nie zgadza się z obecnymi warunkami użytkowania, powinien powstrzymać się od korzystania z tego portalu i działania poprzez niego.

W każdym momencie możemy modyfikować sposób prezentacji i konfigurację naszej strony internetowej, rozszerzać lub ograniczać usługi, w tym usunąć stronę z sieci, a także usługi i udostępniane treści, wszystko to jednostronnie i bez wcześniejszego powiadomienia.

A. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszystkie treści, teksty, obrazy, znaki i kody źródłowe są własnością naszą lub osób trzecich, od których zostały nabyte ich prawa do eksploatacji, i są chronione przez prawa własności intelektualnej i przemysłowej.

Użytkownik ma prawo do korzystania z nich na użytek prywatny, bez zarobku i potrzebuje wyraźnej zgody na modyfikowanie, powielanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie lub korzystanie a jakichkolwiek prawa przynależnego ich właścicielowi.

B. WARUNKI DOSTĘPU

Dostęp do naszej strony jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej subskrypcji ani rejestracji.

Przesłanie danych osobowych oznacza wyraźną akceptację przez UŻYTKOWNIKA naszej polityki prywatności.

Użytkownik powinien korzystać z dostępu do naszej strony internetowej w dobrej wierze, zgodnie z zasadami porządku publicznego i niniejszymi Ogólnymi Warunkami Użytkowania. Dostęp do naszej strony internetowej odbywa się na własną i wyłączną odpowiedzialność użytkownika, który we wszystkich przypadkach ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, które mogą zostać wyrządzone osobom trzecim lub nam samym.

Ze względu na brak możliwości kontroli nad informacjami, treściami i usługami zawartymi na innych stronach internetowych, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem linków, które nasza strona internetowa może udostępniać, informujemy, że jesteśmy wyłączeni z jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wszelkiego rodzaju, które mogą wyniknąć z korzystania z tych stron internetowych, poza naszą firmą, przez użytkownika.

C. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poufność i bezpieczeństwo są nadrzędnymi wartościami dla opiniones.online i w związku z tym przyjmujemy zobowiązanie do zagwarantowania prywatności Użytkownika przez cały czas i niegromadzenia zbędnych informacji. Poniżej przedstawiamy wszystkie niezbędne informacje dotyczące naszej polityki prywatności w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych, wyjaśniając je:

 • Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Pańskich danych.
 • W jakim celu gromadzimy wymagane przez nas dane.
 • Jakie są podstawy prawne ich przetwarzania.
 • Jak długo je przechowujemy.
 • Którym podmiotom przekazywane są Pańskie informacje.
 • Jakie są Pańskie prawa i jak z nich korzystać?
 1. Podmiot odpowiedzialny: patrz dane we wstępie
 2. Cele, podstawa prawna i ochrona przetwarzania danych przesyłanych przez:
 • PRZESYŁANIE E-MAILI

Cel: Odpowiadanie na prośby o informacje, dostosowanie się do Państwa próśb i odpowiadanie na pytania lub wątpliwości.

Podstawa prawna: zgoda użytkownika na prośbę o przekazanie informacji za pośrednictwem adresu e-mail.

Ochrona: Po otrzymaniu prośby przez e-mail, jeśli nie wygenerowano nowego przetwarzania.

Obowiązek podania nam danych osobowych i konsekwencje niewypełnienia go.

Podanie danych osobowych wymaga wieku minimum 16 lat lub, w zależności od przypadku, minimalnego wieku ustanowionego w przepisach o ochronie danych i wystarczającej zdolności prawnej do zawarcia umowy.

Wymagane dane osobowe są niezbędne do zajmowania się Pańskimi prośbami, zarejestrowania się jako użytkownika i /lub świadczenia usług, które możesz wykupić, więc jeśli ich nie dostarczysz, nie będziemy mogli prawidłowo Cię obsłużyć lub zapewnić żądanej usługi.

 1. ODBIORCY DANYCH

Twoje dane są poufne i nie będą przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy istnieje prawny obowiązek lub gdy świadczenie usługi wiąże się z koniecznością stosunku kontraktowego z usługodawcami odpowiedzialnymi za przetwarzanie, którzy nie będą przetwarzać Twoich danych do własnych celów.

 1. PRAWA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Każda osoba może wycofać swoją uprzednio udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych  osobowych w dowolnym momencie. W żadnym przypadku wycofanie tej zgody nie warunkuje wykonania umowy subskrypcji ani wcześniejszych relacji.

Podobnie możesz korzystać z następujące praw do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych lub sprostowania, gdy są one niedokładne.
 • Wniosku o usunięcie między innymi, kiedy dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane.
 • Wniosku o ograniczenie przetwarzania w pewnych okolicznościach.
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania Pańskich danych z powodów związanych z Pańską konkretną sytuacją.
 • Przenoszenia danych w przypadkach przewidzianych w przepisach.
 • Inne prawa uznane w obowiązujących przepisach.

Gdzie i jak dochodzić swoich praw – Pisząc do osoby odpowiedzialnej za Pański adres pocztowy lub elektroniczny (wskazany w sekcji A), wybierając odniesienie „Dane osobowe”, wskazując prawo, do którego się odnosisz i dane osobowe, których to dotyczy.

W przypadku kwestii spornych z firmą w związku z przetwarzaniem danych, możesz złożyć wniosek do Urzędu Ochrony Danych (www.agpd.es).

 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych informujemy, że zastosowaliśmy wszystkie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zagwarantowania bezpieczeństwa przekazanych danych osobowych w aspekcie zmiany, utraty i nieautoryzowanego dostępu lub przetwarzania.

 1. AKTUALIZOWANIE DANYCH

Abyśmy mogli przechowywać Pańskie dane osobowe w formie aktualnej, ważne jest, aby informować nas o każdej zmianie, w przeciwnym razie nie odpowiadamy za ich poprawność.

Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności dotyczącą danych osobowych, które możesz przekazać stronom trzecim za pośrednictwem linków dostępnych na naszej stronie internetowej.

Niniejsza Polityka prywatności została zmodyfikowana w dniu 09.03.2019. Możemy modyfikować niniejszą politykę prywatności, aby dostosowywać ją do zmian, które mają miejsce na naszej stronie, jak również do pojawiających się zmian legislacyjnych lub prawodawczych dotyczących danych osobowych. Dlatego wymagane przeczytanie tych zasad za każdym razem, gdy przesyłasz  nam swoje dane poprzez tę stronę.

D. OBOWIĄZKI

Udostępniając tę stronę internetową użytkownikowi, chcemy oferować usługi wysokiej jakości, przy zachowaniu najwyższej staranności w ich dostarczaniu, a także w zastosowanych środkach technologicznych. Nie odpowiadamy jednak za obecność wirusów i innych elementów, które mogą w jakikolwiek sposób uszkodzić system komputerowy użytkownika.

Nie gwarantujemy, że dostępność usługi będzie ciągła i nieprzerwana.

UŻYTKOWNIK nie może podejmować żadnych działań na naszej stronie internetowej, które powodowałyby nadmierne przeciążenie naszych systemów komputerowych, jak również wprowadzenie wirusów lub instalację urządzeń lub oprogramowań, które zmieniałyby normalne funkcjonowanie naszej strony internetowej lub ostatecznie powodowałyby uszkodzenie naszych systemów komputerowych.

UŻYTKOWNIK ponosi pełną odpowiedzialność wynikającą z używania naszej strony internetowej.

UŻYTKOWNIK potwierdza, że zrozumiał wszystkie informacje dotyczące warunków korzystania z naszego portalu i uznaje, że są one wystarczające do wykluczenia w nich błędu, a zatem akceptuje je w pełni i wyraźnie.

 

E. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA

Relacje między opiniones.online a UŻYTKOWNIKIEM będą podlegały aktualnym przepisom hiszpańskim, a wszelkie spory będą przekazywane do sądów i trybunałów w Madrycie, chyba że obowiązujące prawo stanowi inaczej.

Deja una respuesta

Your email address will not be published.

https://porn-for-wank.com/ bill bailey fuck ryan conners lubed anal so deep. porn xxx pornhup girl bouncing on cock.